Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doświadczenia na zwierzętach

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Doświadczenia na zwierzętach

Informacja dla osób ubiegających się o wyznaczenia dla wykonujących i uczestniczących w procedurach na zwierzętach, uśmiercających zwierzęta i będącymi opiekunami zwierząt

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dniem 1 stycznia 2022 r., do wniosku o wyznaczenie należy dołączyć potwierdzenie, że osoba ubiegająca się o wyznaczenie, nabyła wymagania praktyczne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności. Potwierdzenie tego faktu dokonywane będzie w formie pisemnej oraz przekazywane osobie nadzorowanej.

Osobą nadzorującą w Instytucie Nauk o Środowisku UJ jest mgr Elżbieta Pochroń, a w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych UJ są nimi prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko, dr hab. Małgorzata Lenartowicz, prof. UJ, dr hab. Tomasz Błasiak, prof. UJ oraz dr hab. Krzysztof Rakus.

Download files
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach.
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach dla osoby NIE BĘDĄCEJ pracownikiem Użytkownika
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach.
doc
Wniosek o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach dla osoby NIE BĘDĄCEJ pracownikiem Użytkownika
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby uśmiercającej zwierzęta.
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby uczestniczącej w procedurach na zwierzętach.
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby sprawującej opiekę na zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku
docx
Zaświadczenie o posiadaniu stażu pracy