Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Doświadczenia na zwierzętach

Breadcrumb Breadcrumb

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

Doświadczenia na zwierzętach

Informacja dla osób ubiegających się o wyznaczenia dla wykonujących i uczestniczących w procedurach na zwierzętach, uśmiercających zwierzęta i będącymi opiekunami zwierząt

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dniem 1 stycznia 2022 r., do wniosku o wyznaczenie należy dołączyć potwierdzenie, że osoba ubiegająca się o wyznaczenie, nabyła wymagania praktyczne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności. Potwierdzenie tego faktu dokonywane będzie w formie pisemnej oraz przekazywane osobie nadzorowanej.

Osobą nadzorującą w Instytucie Nauk o Środowisku UJ jest mgr Elżbieta Pochroń, a w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych UJ są nimi prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko, dr hab. Małgorzata Lenartowicz, prof. UJ, dr hab. Tomasz Błasiak, prof. UJ oraz dr hab. Krzysztof Rakus.

Download files
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach.
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach dla osoby NIE BĘDĄCEJ pracownikiem Użytkownika
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach.
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach dla osoby NIE BĘDĄCEJ pracownikiem Użytkownika
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby uśmiercającej zwierzęta.
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby uczestniczącej w procedurach na zwierzętach.
docx
Wniosek o wyznaczenie osoby sprawującej opiekę na zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku
docx
Zaświadczenie o posiadaniu stażu pracy