Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archiwum

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Herdegen

Dnia 2 czerwca 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, ul. Gronostajowa 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Magdaleny Herdegen

Tytuł pracy:
"Phenotypic traits, genetic variation and gene flow between guppy populations in Venezuela." 

Promotor:
  dr hab. Wiesław Babik (Instytut Nauk o Środowisku, UJ)
Recenzenci:
  dr hab. Mirosław Ratkiewicz, prof. UwB (Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku)
  prof. dr hab. Jan Wójcik (Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.