Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archiwum

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Waldemara Heise

Dnia 26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, ul. ul. Kopernika 27, II p. – Collegium J. śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Waldemara Heise

Tytuł pracy:
"Wpływ struktury krajobrazu i historii użytkowania na florę i roślinność nawapiennych muraw w Krakowie." 

Promotor:
  prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko (UJ, Kraków)

Recenzenci:
  prof. dr hab. Stanisław Wika (UŚ, Katowice)
  prof. dr hab. Eugeniusz Dubiel (UJ, Kraków)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.