Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archiwum

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Donaty Suder

Dnia 17 listopada 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 1030 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Donaty Suder 

Tytuł pracy:
"Szata roślinna grodzisk i zamczysk w dolinach Raby, Dunajca i Wisłoki (Karpaty Zachodnie)".


Promotor:
  prof. dr hab. Krystyna Towpasz (Instytut Botaniki UJ, Kraków)

Recenzenci:
  dr hab. Maria Lityńska-Zając, Prof. IAE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kraków)

  prof. dr hab. Bogdan Zemanek (Instytut Botaniki UJ, Kraków)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.