Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archiwum

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ariela Kamińskiego

Dnia 2 czerwca 2015 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Ariela Kamińskiego

Tytuł pracy:
"Usuwanie z wody, syntetyzowanej przez Anabaena flos-aquae, anatoksyny-a w warunkach interakcji z makrofitem Lemna trisulca"

 

Promotor:
  prof. dr hab. Jan Białczyk, prof. UJ (Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ) 

Recenzenci:

  prof. dr hab. Anna Lankoff (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa)

  dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.