Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archiwum

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kaczmarzyk

Dnia 8 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Ewy Kaczmarzyk

Tytuł pracy:
"Poznawanie bioróżnorodności Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej na tle przemian metodologicznych biologii XIX-XX wieku"

 

Promotor:
  prof. dr hab. Alicja Zemanek (Instytut Botaniki, UJ) 

Recenzenci:

  prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn (Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt, PAN)

  prof. dr hab. Piotr Köhler (Instytut Botaniki, UJ)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.