Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archiwum

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Chojnackiej

Dnia 21 grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali 0.14 Instytutu Zoologii UJ, przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Katarzyny Chojnackiej 

Tytuł pracy:
"Molekularne mechanizmy funkcjonowania połączeń międzykomórkowych w gonadzie męskiej szczura w warunkach ograniczonego dostępu androgenów:  badania in vivo i in vitro" 


Promotor:
  prof. dr hab. Barbara Bilińska (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ)

Promotor pomocniczy:
  dr hab. Małgorzata Kotula-Balak (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UJ)

Recenzenci:

  prof. dr hab. Marek Koziorowski (Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Uniwersytet Rzeszowski)

  prof. dr hab. n. med. Anna Jankowska (Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwresytet Medyczny w Poznaniu)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.