Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Evens

Navigation Navigation

Web Content Display Web Content Display

20200601

Barometr Satysfakcji Studenckiej 2020 z modułem oceny zdalnego nauczania

Date: 01.06.2020 - 15.06.2020
Barometr Satysfakcji Studenckiej 2020 z modułem oceny zdalnego nauczania

W tegorocznym Barometrze Satysfakcji Studenckiej dodano pulę pytań dotyczących oceny i opinii na temat wdrożenia i realizacji zdalnego nauczania w poszczególnych jednostkach. Wyniki tej części badania zostaną włączone do kompleksowej analizy przebiegu zajęć zdalnych.

 

 

 

Barometr Satysfakcji Studenckiej

Cel badania:

 • monitoring wdrożenia i przebiegu zdalnego nauczania na uczelni (rekomendacje MNiSW)
 • monitoring procesu kształcenia w kontekście kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • diagnoza zapotrzebowania na wsparcie w organizacji zajęć dydaktycznych realizowanych w trybie zdalnym (metodyczne, techniczne) 
 • określenie mocnych i słabych stron realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym 
 • prognozy wykorzystania zdalnego nauczania w przyszłości

Zakres badania:

1.Moduł: "Ocena zdalnego nauczania"

 • wdrożenie zdalnego nauczania w jednostce​
 • wsparcie techniczne, organizacyjne​
 • platformy i narzędzia zdalnego nauczania​
 • materiały dydaktyczne​
 • praca studentów​
 • wady i zalety zdalnego nauczania
 • możliwość wykorzystania zdalnego nauczania​

2. Pozostałe moduły:

 • satysfakcja ze studiowania
 • ocena jednostki dydaktycznej
 • ocena oferty dydaktycznej
 • ocena programu Erasmus+
 • ocena praktyk studenckich
 • ocena projektów badawczych
 • ocena bibliotek
 • ​ocena systemu informatycznego (USOSweb, poczta UJ, strony www, Pegaz)
 • ocena akcji ankietowych
 • ocena procedur administracyjnych
 • ocena warunków socjalno-bytowych
 • ocena jednostek poza- i międzywydziałowych​

Adresaci:

 • Studenci, doktoranci, słuchacze szkół podyplomowych.

Dane: 

 • Poziom jednostki dydaktycznej i programu studiów.

Kwestionariusz:

 • Zaproszenie skierowane drogą mailową (1.06, 5.06, 12.06).

Termin:

 • 01-15.06.2020

Więcej o badaniu oraz raporty z lat poprzednich: link