Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Faculty

Web Content Display Web Content Display

Zespół ds. Promocji i Popularyzacji Nauki

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Promocji i Popularyzacji Nauki na Wydziale Biologii jest:

 • dr hab. Rafał Piprek, który ponadto będzie koordynatorem Festiwalu Nauki i Sztuki na WB i koordynatorem aktywności w tym wydarzeniu w IZiBB.

Do zadań Pełnomocnika należy:

 • koordynowanie działań w obszarze promocji i kreowania pozytywnego wizerunku Wydziału,
 • nadzorowanie i koordynowanie prac Wydziałowego Zespołu ds. Promocji i Popularyzacji Nauki,
 • koordynowanie współpracy z Centrum Promocji i Komunikacji UJ,
 • udział w redagowaniu strony internetowej Wydziału i mediów społecznościowych,
 • współpraca przy organizowaniu wydarzeń popularnonaukowych podejmowanych na Wydziale (np. Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Biologów, Małopolska Noc Naukowców),
 • koordynowanie współpracy ze szkołami.

Koordynatorami instytutowymi stałych wydarzeń promocyjnych i popularyzacyjnych są:

 • Mgr Justyna Żabicka, koordynator aktywności w Instytucie Botaniki, (koordynacja cyklicznych wydarzeń zgodnie z ich kalendarzem/współdziałanie z Dyrektorem/Vice dyr. Instytutu/Pełnomocnikiem WB), koordynator Fascination of Plants Day,
 • Mgr Karina Kapela, koordynator aktywności w Instytucie Nauk o Środowisku, (koordynacja cyklicznych wydarzeń zgodnie z ich kalendarzem/współdziałanie z Dyrektorem/Vice dyr. Instytutu/Pełnomocnikiem WB),
 • Dr Bogusław Binkiewicz, koordynator Centrum Promocji i Edukacji Ogrodu Botanicznego,

 • Dr Anna Zubek, Centrum Edukacji Przyrodniczej (osoba do kontaktu w CEP/wymiana doświadczeń).

Poszczególne wydarzenia w IZiBB koordynują:

 • dr hab. Joanna Homa,  koordynator wydziałowy Nocy Biologów,
 • dr Anna Michalik, koordynator aktywności IZiBB Nocy Biologów, koordynator wydziałowy ds. współpracy ze szkołami w ramach podpisanych przez UJ i WB patronatów i umów,
 • dr hab. Dorota Lachowska-Cierlik, koordynator wydziałowy Dnia Otwartego WB na UJ,
 • dr hab. Małgorzata Grzesiak, koordynator wydziałowy Małopolskiej Nocy Naukowców i koordynator aktywności w tym wydarzeniu w IZiBB.

Zadaniem Zespołu ds. Promocji i Popularyzacji Nauki na WB jest kreowanie pozytywnego wizerunku Wydziału, promocja odkryć i badań naukowych w otoczeniu społecznym a także zainteresowanie młodzieży naukami biologicznymi i studiami prowadzonymi na Wydziale Biologii UJ.