Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Sristi Kamal

Dnia 21 maja 2015 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Sristi Kamal

Tytuł pracy:
"Private Land in Biodiversity Conservation: Characterizing and Analyzing Stakeholders' Attitude."

 

Promotor:
  prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków) 

Recenzenci:

  prof. dr hab. Henryk Okarma (Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków) 

  dr hab. Piotr Matczak (Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.