Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Marcina Plecha

Dnia 22 grudnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Marcina Plecha

Tytuł pracy:
"Experimental analysis of genetic robustness in natural isolates of Saccharomyces cerevisiae."

 

Promotor:
  prof. dr hab. Ryszard Korona (Instytut Nauk o Środowisku, UJ) 

Recenzenci:

  prof. dr hab Jarosław Marszałek (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Gdański/Gdański Uniwersytet Medyczny)

  dr hab. Szymon Kaczanowski (Zakład Bioinformatyki Instytutu Biochemii i Biofizyki, PAN)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.