Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Quarry Life Award 2018: Grupa Górażdże zaprasza do czwartej edycji konkursu promującego bioróżnorodność w kopalniach

Quarry Life Award 2018: Grupa Górażdże zaprasza do czwartej edycji konkursu promującego bioróżnorodność w kopalniach

Już po raz czwarty koncern HeidelbergCement organizuje w 26 krajach na całym świecie konkurs przyrodniczy Quarry Life Award – naukowo-edukacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych terenów kopalni surowców mineralnych oraz poszukiwanie nowych pomysłów na ochronę i promocję bioróżnorodności tych terenów.

Już po raz czwarty koncern HeidelbergCement organizuje w 26 krajach na całym świecie konkurs przyrodniczy Quarry Life Award – naukowo-edukacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych terenów kopalni surowców mineralnych oraz poszukiwanie nowych pomysłów na ochronę i promocję bioróżnorodności tych terenów.

W Polsce organizatorem konkursu jest Grupa Górażdże, która po raz kolejny zaprasza studentów, naukowców, uczniów i nauczycieli, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne do odkrywania zasobów przyrodniczych swoich kopalń. Uczestnicy mogą realizować swoje projekty na terenach czterech kopalń należących do Grupy Górażdże: dwóch kopalni wapienia na Opolszczyźnie: „Strzelce Opolskie” oraz „Górażdże”, a także dwóch kopalni kruszyw: KSM „Wójcice” (woj. opolskie) oraz KSM „Nowogród Bobrzański” (woj. lubuskie), które brały udział w przedsięwzięciu również podczas poprzednich edycji.

Do udziału w konkursie można zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo. Nowością aktualnej edycji jest to, że zgodnie z regulaminem zgłoszenia będą przyjmowane do dwóch grup tematycznych: projektów naukowo-badawczych oraz projektów społecznych.

QLA – Kategorie konkursowe 

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą zarejestrować się na portalu www.quarrylifeaward.com  (dostępnym także w j. polskim) i za pomocą tego portalu w  terminie do 20 listopada 2017 r. zgłosić swoją propozycję projektu w jednej z sześciu kategorii.
W ramach grupy tematycznej „projekty naukowo-badawcze” (adresowanej do środowisk akademickich, naukowców i studentów oraz specjalistów i organizacji pozarządowych) wyszczególniono następujące kategorie tematyczne:

  • „Zarządzanie bioróżnorodnością”,
  •  „Badania nad gatunkami i siedliskami”
  • oraz “Ponad granicami kopalń”. .

Natomiast w ramach projektów społecznych (adresowanych do wszystkich zainteresowanych, a zatem: osób prywatnych, studentów, szkół: uczniów i nauczycieli,  organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych) można zgłaszać propozycje w takich kategoriach, jak:

  • „Bioróżnorodność i edukacja”,
  • „Powiązania kopalni z lokalną społecznością”
  • oraz „Projekty szkolne (dla uczniów szkół podstawowych i średnich)

Tematyka projektów konkursowych  może obejmować również  zagadnienia związane z rekultywacją, zarządzaniem gospodarką wodną, zarządzaniem glebą i krajobrazem.  Przykładowe tematy projektów mogą dotyczyć techniczno-biologicznej obudowy skarp poeksploatacyjnych, wykorzystania wód z odwodnienia wyrobisk, kształtowania linii brzegowej zbiorników wodnych powstałych w ramach rekultywacji, retencji wód na terenach rekultywowanych, dopasowania składu gatunkowego nasadzeń do jakości dostępnych mas ziemnych i skalnych.

Zasady udziału w Konkursie

W pierwszym etapie – w terminie do 20 listopada 2017 roku – organizatorzy przyjmują zgłoszenia, nadsyłane indywidualnie lub zespołowo. W kolejnym – do 1 grudnia br. jury krajowe z nadesłanych propozycji wybierze sześć projektów, które w następnym etapie - w terminie od stycznia do września 2018 r. będą realizowane w wybranych kopalniach.

Nagrody

Pula nagród na szczeblu krajowym wynosi 15 000 euro. Po zakończeniu prac projektowych jesienią 2018 roku jury polskiej edycji wyłoni cztery najlepsze projekty – po dwa z grupy projektów badawczych i społecznościowych, których autorzy  otrzymają nagrody w wysokości  5 000 i 2 500 euro. Jednocześnie wszystkie projekty będą indywidualnie oceniane przez międzynarodowe jury i powalczą o nagrody w konkursie międzynarodowym. Najlepsze projekty z każdej z sześciu kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 10 000 euro. Natomiast projekt uznany przez jury międzynarodowe za najlepszy w czwartej edycji otrzyma nagrodę główną
30 000 euro!  Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się jesienią 2018 roku. 

Więcej szczegółów: regulamin i zasady konkursu, a także opisy kopalń znajdują się na stronie internetowej: www.quarrylifeaward. pl/

Grupa Górażdże jest jednym z liderów na polskim rynku cementu i należy do czołówki największych w kraju producentów betonu towarowego i kruszyw. Górażdże prowadzą działalność w trzech liniach biznesowych: Górażdże Cement, Górażdże Beton, Górażdże Kruszywa. Właścicielem Grupy Górażdże jest międzynarodowy koncern HeidelbergCement, lider światowego rynku kruszyw i jeden z największych na świecie producentów cementu oraz innych materiałów budowlanych. Spółki Grupy zatrudniają obecnie ok. 1200 pracowników.

 

Kontakt:

Małgorzata Dąbrowska – koordynator projektu z ramienia Grupy Górażdże

E-mail: malgorzata.dabrowska@gorazdze.pl, tel.: 77 777 81 06, 601 09 68 79