Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dodatkowa rekrutacja na staże zawodowe dla studentów

Dodatkowa rekrutacja na staże zawodowe dla studentów

W związku z przebiegiem realizacji projektu stażowego, ogłaszam dodatkową rekrutację otwartą dla wszystkich kierunków objętych wsparciem (biologia, zarządzanie zasobami przyrody, geografia, e-gospodarka przestrzenna, geologia).

 

W projekcie mogą wziąć udział wszyscy, którzy:

  1.     Na dzień 1.10.2017 roku byli studentami II roku studiów II stopnia na jednym z ww. kierunków.
  2.     Posiadają aktualnie i będą posiadać status studenta w dniu podpisania umowy stażowej (tj. nie złożyli przed tym dniem egzaminu magisterskiego). Staż może być realizowany już po obronie.

Zgłoszenie powinno obejmować:

  1.     Wypełniony załącznik do Regulaminu projektu R2 – deklaracja uczestnictwa w projekcie.
  2.     Wypełniony załącznik do Regulaminu projektu R3 – zgłoszenie uczestnictwa.

Dokumenty można dostarczyć:

  •  Osobiście, do biura projektu w budynku Instytutu Nauk Geologicznych, pok. 2.10, w środy, w godzinach 11.00 - 12.00 do pani mgr Agnieszki Siwiec lub pana mgra Rafała Damaziaka.
  •   Skany dokumentów na adres biogeostaze@uj.edu.pl. Otrzymanie zgłoszenia w formie skanów będzie formą wystarczającą do jego uwzględnienia, natomiast dokumenty w formie oryginałów będą wymagane do uzupełnienia na kolejnych etapach postępowania.

Wzory dokumentów, regulamin projektu, regulamin rekrutacji dostępne są na stronie internetowej http://www.stazebiogeo.uj.edu.pl/

Termin składania (przesyłania) dokumentów upływa w piątek, 28 września.