Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plastik. Wymknął się nam spod kontroli

Plastik. Wymknął się nam spod kontroli

Seria warsztatów pt. „Innowacyjne zarządzanie tworzywami sztucznymi - głos różnych grup interesariuszy” to ostatnia inicjatywa popularyzatorska Zespołu Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej.

Celem warsztatów było, w oparciu o doświadczenia interesariuszy różnych sektorów gospodarki, kultury i nauki, stworzenie modelu minimalizacji ilości plastiku jednokrotnego użytku. Konferencja jest bezpośrednią odpowiedzią na nagłą, w dużej mierze związaną z pandemią COVID-19, masowo rosnącą ilością plastikowych produktów jednokrotnego użytku.

Konferencja zrzeszała ponad 100 osób różnych środowisk związanych z gospodarką plastiku. Każde ze spotkań rozpoczynało się krótką prezentacją Prof. dr hab. Małgorzaty Grodzińskiej-Jurczak pt. Rola naukowca jako ‘knowledge brokera’ w dyskursie publicznym wokół plastiku jednokrotnego użytku czyli JAK REALNIE WSPÓŁPRACOWAĆ MIĘDZY SEKTORAMI? W dalszej części warsztatów oddawano głos uczestnikom, moderując dyskusji. 

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wiele osób mówiło o tym otwarcie, że pomysł naukowców na zorganizowanie spotkania przedstawicieli różnych interesariuszy zarządzania plastikiem (producentów, recyklerów, dystrybutorów, restauratorów, decydentów, seniorów, mediów, młodzieży) był ewidentnie trafiony. 

Cykl warsztatów zakończył się wspólnym spotkaniem przedstawicieli każdej z grup warsztatowych, na którym wypracowano propozycję zarządzania tworzywami sztucznymi na podstawie rekomendacji każdej z grup w formie oświadczenia/manifestu podpisanego przez jego autorów. Manifest został przekazany Urzędowi Miasta Krakowa, Urzędowi Marszałkowskiemu Małopolski, prezentujemy go na elektronicznych tablicach na terenie Miasta Krakowa, a obecnie w postaci plakatów na 50 citylightach na przystankach MPK. Poza warsztatami nakręciliśmy film, który jest puszczany w pociągach podmiejskich.

Akcja promocyjna na terenie Miasta Krakowa: https://drive.google.com/drive/folders/16Vd1m8Vv959G83XIzTYlNT7x1CMkVhYI

Pliki do pobrania
pdf
Plakaty
pdf
Deklaracja