Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko magistranta-stypendystę w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii UJ

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko magistranta-stypendystę w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych na Wydziale Biologii UJ

w ramach projektu pt. "Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki realizowanego w Zakładzie Biochemii Glikokoniugatów Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komisja powołana do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko magistranta-stypendystę w projekcie pt. "Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji" w dniu 21.11.2018 zdecydowała o zaakceptowaniu kandydatury lic. Pauliny Korta.

 

Ogłoszenie konkursowe

Wymagania:

1. kandydat powinien być studentem studiów stacjonarnych II stopnia,

2. student powinien:

- posiadać wiedzę z zakresu glikobiologii i immunologii, znajomość technik biologii molekularnej i biochemii (izolacja RNA, real time PCR, SDS-PAGE, Western blotting, lektynoprecypitacja) stosowanych do analizy glikozylacji komórek,

- wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego,

- posiadać umiejętność opracowywania wyników badań do publikacji i prezentacji na konferencjach naukowych.

 

Opis zadań:

Student będzie uczestniczył w realizacji projektu "Glikozylacja białek limfocytów T pomocniczych w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy: charakterystyka zmian zachodzących w przebiegu chorób i rola cytokin w regulacji glikozylacji" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Podstawowym celem projektu jest ocena glikozylacji limfocytów T w chorobach autoimmunizacyjnych tarczycy oraz określenie roli cytokin w regulacji glikozylacji. Głównym zadaniem studenta będzie analiza ekspresji glikozylotransferaz metodą real time PCR oraz glikanów metodą lektynową.

 

Warunki stypendium:

Stypendium w wysokości 700 PLN/miesiąc na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

 

Dodatkowe informacje:

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys uwzględniający wykształcenie, dorobek naukowy, nagrody, odbyte praktyki i staże naukowe oraz dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi,

2. list motywacyjny,

3. kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich,

4. oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie na załączonym formularzu.

 

Zgłoszenia proszę dostarczyć w formie elektronicznej na adres: ewa.pochec@uj.edu.pl lub papierowej na adres:

dr hab. Ewa Pocheć

Zakład Biochemii Glikokoniugatów

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

ul. Gronostajowa 9

30-387 Kraków.

 

Termin składania ofert: 20 listopada 2018 roku. Wybór kandydatów nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Pytania proszę kierować na adres e-mailowy kierownika projektu: ewa.pochec@uj.edu.pl.

Pliki do pobrania
doc
Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych