Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na doktoranta/kę stypnedyst(k)ę

Konkurs na doktoranta/kę stypnedyst(k)ę

w ramach projektu badawczego „Ekologia odżywiania pszczołowatych: bilansowanie popytu i podaży materii do budowy ciała w kontekście różnorodności i składu gatunkowego flory”

Wymagania:

a)  status doktorant(a/ki);

b) wykształcenie z zakresu biologii / ekologii / ochrony przyrody;

c) biegła znajomość języka angielskiego, w tym w zakresie ekologii chemicznej, potwierdzona autorstwem odpowiednichprac naukowych w języku angielskim;

e) udokumentowane doświadczenie w pracy badawczej / projektach naukowych (doświadczenie w kierowaniu własnym projektem szczególnie mile widziane), a bezwzględnie dotyczy to:

- pracy związanej z tematyką znaczenia pierwiastków chemicznych w kontekście ekologii;

- planowania i przeprowadzania eksperymentów naukowych;

- znajomość metod statystycznych

f) umiejętność pracy samodzielnej;

Opis zadań:

Zakres obowiązków będzie obejmował realizację zadań projektowych zgodnie z wnioskiem grantowym, a w szczególności:

- badanie zmienności taksonomicznej stechiometrii pyłku;

- badanie zmienności taksonomicznej stechiometrii pszczół oraz ich nisz stechiometrycznych;

- stechiometryczne bilansowanie diety larw dzikich pszczołowatych.

W zakres obowiązków wlicza się obróbka laboratoryjna zebranych próbek i ich przygotowanie do elementarnych analiz chemicznych.

Kandydat(ka) zaakceptowan(a/y) na ww. stanowisko otrzyma stypendium w wysokości 5000 zł przez okres 26 miesięcy.

Aby przystąpić do konkursu, należy przesłać na adres michal.filipiak@uj.edu.p następujące dokumenty:

 - CV zawierające informacje n. t. dotychczasowego doświadczenia opisanego w punkcie (e);

- krótki list motywacyjny;

-  listę publikacji naukowych oraz projektów naukowych;

- podpisane oświadczenie o danych osobowych

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2022 00:00