Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukcesy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Złoty medal dla wynalazku opracowanego przez zespół naukowy z Instytutu Nauk o Środowisku WB

Złoty medal dla wynalazku opracowanego przez zespół naukowy z Instytutu Nauk o Środowisku WB

Wynalazek "Biologiczna metoda ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych w osadzie czynnym w oczyszczalniach ścieków", opracowany przez naukowców z Wydziału Biologii UJ, został nagrodzony złotym medalem podczas XII edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2018, które odbyły się 20-21 czerwca 2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Celem targów była promocja innowacyjnych technologii o wysokim poziomie gotowości technologicznej oraz takich rozwiązań, które już zostały wprowadzone na rynek.

Wynalazek został opracowany przez dra hab. Janusza Fydę, dr Edytę Fiałkowską, dr hab. Agnieszkę Pajdak-Stós, dr Wioletę Kocerbę-Sorokę i Mateusza Sobczyka z Instytutu Nauk o Środowisku.

Jest to przyjazna środowisku i ekonomiczna metoda ograniczania namnażania się bakterii nitkowatych uczestniczących w procesie oczyszczania ścieków. Ich nadmierny wzrost powoduje tzw. puchnięcie osadu czynnego, które stanowi jeden z najpoważniejszych problemów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków. Metoda wykorzystuje naturalnie występujące w osadzie czynnym mikroskopijne organizmy - wrotki, które poprzez zjadanie bakterii ograniczają ten problem. Oferowane rozwiązanie jest objęte ochroną patentową w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Technologia początkowo rozwijana była w projekcie pt. „Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków" dofinansowanego w ramach Programu Gekon. W czasie realizacji prac projektowych technologię wdrożono w 10 oczyszczalniach, w tym w 2 oczyszczalniach przemysłu browarniczego i jednej przetwórstwa mięsnego. Działanie technologii w każdej z nich monitorowane było przez okres ok. roku. Otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność metody oraz możliwość jej zastosowania w różnych typach oczyszczalni ścieków. Kolejnym etapem była komercyjna współpraca z oczyszczalniami ścieków. Do tej pory technologia w ramach realizacji prac zleconych wdrożona została w dwóch oczyszczalniach.

Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazków.

Kontakt

dr Renata Bartoszewicz

Centrum Transferu Technologii CITTRU

Uniwersytet Jagielloński

 

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

tel. +48 12 664 42 08

kom.: 515 4935 18

e-mail: renata.bartoszewicz@uj.edu.pl

www.cittru.uj.edu.pl