Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukcesy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NutriB2 - Nutrition as critical link between Biodiversity and Bee health

NutriB2 - Nutrition as critical link between Biodiversity and Bee health

Dr Michał Filipiak z Instytutu Nauk o Środowisku rozpoczął realizację międzynarodowego projektu w ramach w konkursu BiodivERsA Call 2019 "Biodiversity and its influence on animal, human and plant health".

NutriB2 Nutrition as critical link between Biodiversity and Bee health

https://nutrib2.project.uj.edu.pl

W NutriB2 chcemy połączyć wiedzę i doświadczenie ekspertów z zakresu taksonomii, ekologii odżywiania, biogeochemii, fizjologii, ekologii behawioralnej, epidemiologii oraz modelowania ekologicznego. W rezultacie po raz pierwszy dla nauki światowej wskażemy konkretne składniki odżywcze oraz ich właściwe proporcje, które są fundamentalne dla bilansowania diet różnych gatunków pszczół. Bazując na tym, wskażemy kluczowe gatunki roślin oraz ich zespoły tworzące florę, które pozwalają pszczołom na bilansowanie ich diet, produkując odpowiednie pożywienie. Ta nowa wiedza jest nieodzowna dla zrozumienia, w jaki sposób skład gatunkowy i różnorodność flory wpływa na strukturę populacji i zespołów oraz różnorodność gatunkową pszczół.

Projekt obejmuje współpracę naukowców z Polski, Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii i USA.