Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Podmokłej

Dnia 26 stycznia 2016 roku (wtorek) o godzinie 1215 w sali 1.0.1 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Edyty Podmokłej

Tytuł pracy:
"Avian malaria and its consequences for reproduction and survival in the blue tit (Cyanistes caeruleus)"

 

Promotor:
  prof. dr hab. Mariusz Cichoń (Instytut Nauk o Środowisku, UJ) 

Promotor pomocniczy:
  dr Anna Dubiec (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) 

Recenzenci:

  prof. dr hab Jerzy Bańbura (Katedra Zoologii Doświadczalnej i Biologii Ewolucyjnej, UŁ)

  prof. dr hab Piotr Tryjanowski (Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.