Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Kolczyk

Dnia 26 kwietnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Jolanty Kolczyk

Tytuł pracy:
"Wybrane zagadnienia z embriologii inwazyjnych gatunków z rodziny Asteraceae"

 

Promotor:
  dr hab. Bartosz Płachno (Instytut Botaniki, UJ) 

Promotor pomocniczy:
 dr Monika Tuleja (Instytut Botaniki, UJ) 

 

Recenzenci:

  dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

  dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM (UAM, Poznań)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.