Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekt (braku) kosiarki

Efekt (braku) kosiarki

Postępująca urbanizacja oraz związane z nią zjawiska powstawania miejskich wysp ciepła i zaniku bioróżnorodności wpływają negatywnie na jakość i długość naszego życia.

W związku z tym pojawiła się pilna potrzeba tworzenia nowoczesnych rozwiązań i podejmowania działań spowalniających negatywne konsekwencje antropopresji na obszarach miejskich. Jednym z takich działań jest zmiana podejścia do kwestii związanych z utrzymaniem trawników. Dotychczasowe badania dowodzą, że ograniczenie koszenia wspiera różnorodność gatunkową organizmów, jednak wciąż brakuje syntetycznych opracowań uwzględniających wpływ intensywności koszenia na wiele parametrów środowiskowych.

Celem naszego projektu jest uzupełnienie luki w wiedzy na ten temat. Realizacja zadań badawczych pozwoli nam sprawdzić, czy reżim koszenia wpływa na:

  • warunki mikroklimatyczne wyrażone temperaturą gleby oraz różnorodnością mikroorganizmów glebowych;
  • tempo rozkładu materii organicznej;
  • bioróżnorodność mierzoną liczbą gatunków roślin naczyniowych i bezkręgowców;
  • potencjalne zagrożenia związane z większą ekspozycją na kleszcze.

Poletka eksperymentalne zostały wyznaczone w systemie par wiązanych na terenie zielonej przestrzeni urządzonej III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w systemie koszenia 2, 4, 6, 8 razy w roku, a także raz na dwa lata. Realizacja projektu pozwoli wypracować optymalne rozwiązania dla dobrostanu przyrody i ludzi przebywających na terenie Kampusu.

Zarówno plan przeprowadzenia ww. badań i opublikowania wyników jak również ich popularyzacja i wdrożenie wpisują się w „Strategię Utrzymania III Kampusu Uniwersyteckiego dla zachowania i ochrony bioróżnorodności” realizowanej w ramach działania nr 20 Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kontakt: