Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dyżurów CAWP w jednostkach UJ zlokalizowanych na terenie Kampusu UJ

Oferta dyżurów CAWP w jednostkach UJ  zlokalizowanych na terenie Kampusu UJ

Podstawowym celem spotkań prowadzonych w formie dyżurów pracowników CAWP w poszczególnych jednostkach UJ jest wspieranie środowiska naukowego w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i inwestycyjnych.

Oferta skierowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za obsługę projektów z następujących jednostek:

  • Wydział Biologii
  • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Wydział Geografii i Geologii
  • Małopolskie Centrum Biotechnologii

Zakres wsparcia doradczego:

  1. Analiza możliwości pozyskania dofinansowania dla konkretnego pomysłu naukowego.
  2. Informowanie o trwających konkursach na realizację projektówze źródeł krajowych, międzynarodowych i funduszy strukturalnych, w tym organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleń.
  3. Wsparcie doradcze na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym konsultowanie budżetu i pomoc na etapie konstruowania wydatków projektowych w kontekście ich przyszłej kwalifikowalności.
  4. Wsparcie doradcze na etapie realizacji projektu, w tym rozwiązywanie wszelkich trudności w zakresie m.in. wydatkowania środków z budżetu projektu, procedur zatrudniania i wynagradzania w projekcie, realizacji wskaźników, przygotowania do kontroli i audytów.

Wsparcie doradcze na etapie przygotowania projektu:

Doradztwo prowadzone będzie w oparciu o krótki zarys pomysłu. Dlatego też osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia proszone są
o przygotowanie krótkiego opisu pomysłu na projekt:

- na czym ma polegać planowane przedsięwzięcie i czemu ma służyć (badania podstawowe, wdrożenie, inwestycje itp.)

- rodzaj planowanych wydatków (wynagrodzenia,zakup aparatury,koszty delegacji,udział w konferencjach,wydatki inwestycyjne, itp.)

Można również skorzystać z formularza poszukiwania źródeł finansowania projektu dostępnego na stronie CAWP:

 http://www.cawp.uj.edu.pl/documents/102715934/171d615b-4dcc-4433-8dee-d460ef6e2314

Wsparcie doradcze na etapie realizacji projektu:

Doradztwo prowadzone będzie w oparciu o dokumentację projektu. Dlatego też osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia proszone są
o przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z krótką informacją
o zaistniałym problemie.

Koordynator spotkań CAWP UJ:

Edyta Nowak

mail: edyta.1.nowak@uj.edu.pl

tel. 506 006 617

tel. stacjonarny: 12 663 38 27

Miejsce: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, sala P 1.8/1

Terminy: poniedziałki, czwartki, w godzinach 10.00 – 14.00

Serdecznie zapraszamy!