Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy zawieszone w semestrze letnim 2020/2021

Kursy zawieszone w semestrze letnim 2020/2021

Kursy, których realizacja zostaje zawieszona w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

  1. Biologia grzybów WBNZ-927
  2. Podstawy mikroskopowania WBNZ-215

  3. Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii WBNZ-839

  4. Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska WBNZ-844