Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta-stypendystę w ramach projektu Sonata Bis 8

Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta-stypendystę w ramach projektu Sonata Bis 8

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendystę w ramach projektu Sonata Bis 8 „Dynamika ewolucyjna symbiontów piewików” w Instytucie Nauk o Środowisku.

W wyniku procedury konkursowej na ww. stanowisko została wybrana mgr Sandra Åhlén Mulio.

 

 

Lista rankingowa kandydatów spełniających wymogi formalne:

  1. Sandra Åhlén Mulio
  2. Catalina Valdivia
  3. Tea Ivancic
  4. Antoine Melet
  5. Muhammad Athar Gul
  6. Prashasti Singh
  7. Hanuman Singh Dagur
  8. Artem Grushchanskiy
  9. Namrta Daroch