Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia konkursowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie finansowanym przez NCN (Opus 17)

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie finansowanym przez NCN (Opus 17)

w ramach projektu: „Kontrola aktywności neuronów dopaminowych śródmózgowia przez jądro niepewne szczura - anatomia, fizjologia i funkcja”

Nazwa jednostki: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nazwa stanowiska: stypendium naukowe dla młodego naukowca/doktoranta

Wymagania:

Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem, absolwentem kierunku neurobiologia lub kierunków pokrewnych.

Ponadto wymagane są:

 • praktyczna umiejętność stosowania następujących technik badawczych:
 1. iniekcje wektorów wirusowych do wybranych struktur mózgowia gryzoni,
 2. rejestracja aktywności i znakowanie pojedynczych neuronów w preparacie in vivo mózgowia anestetyzowanych gryzoni, z wykorzystaniem techniki juxtacellular,
 3. rejestracja wielokanałowa aktywności komórek nerwowych w preparacie in vivo anestetyzowanych gryzoni, z wykorzystaniem macierzy wieloelektrodowych,
 4. praca ze zwierzętami laboratoryjnymi (szczurami), w szczególności wykonywanie testów behawioralnych,
 5. przygotowanie i mikroskopowa analiza materiału histologicznego tkanki nerwowej wybarwionej immunocytochemicznie,
 • odbyte szkolenie do wykonywania procedur i doświadczeń oraz uśmiercania zwierząt - zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (z dnia 15 stycznia 2015 r.),
 • umiejętność analizy sygnału elektrofizjologicznego przy użyciu specjalistycznego oprogramowania (Spike2, Kilosort),
 • znajomość podstawowych technik analizy statystycznej i opracowywania wyników z wykorzystaniem oprogramowania STATISTICA, GraphPad Prism, MatLab lub pokrewnych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • chęć zdobywania nowych umiejętności i rozwoju naukowego,
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej.

Opis zadań:

Stypendysta będzie wykonywał zadania w ramach projektu: „Kontrola aktywności neuronów dopaminowych śródmózgowia przez jądro niepewne szczura - anatomia, fizjologia i funkcja” w tym:

 • wykonywanie eksperymentów elektrofizjologicznych na w preparacie in vivo mózgowia anestetyzowanych gryzoni
 1. rejestracje z użyciem techniki juxtacellular,
 2. rejestracje wielokanałowe z użyciem macierzy wieloelektrodowych,
 3. rejestracje połączone ze stymulacją światłem włókien i neuronów, w których nastąpiła ekspresja światłoczułych opsyn;
 • wykonywanie eksperymentów neuroanatomicznych
 1. barwienia immunocytochemiczne,
 2. skanowanie materiału histologicznego przy użyciu mikroskopu konfokalnego i fluorescencyjnego;
 • analiza danych eksperymentalnych (elektrofizjologicznych i anatomicznych),
 • udział w przygotowywaniu manuskryptów do publikacji.

Termin składania ofert: 5.07.2022 r.

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 7.07.2020 r.

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie w formie stypendium: 5000zł/miesiąc,
 • data rozpoczęcia pracy: lipiec 2022,
 • okres stypendium: 8 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia proszę przesyłać do dr. hab. Tomasza Błasiaka, kierownika projektu, na adres: tomasz.blasiak@uj.edu.pl. Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji Komisji stypendialnej, powołanej w oparciu o „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”. Lista rankingowa zostanie przesłana kandydatom drogą elektroniczną. Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dni a 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 133 poz.883 z późn. zm./

Wymagane dokumenty:

 • CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, doniesienia konferencyjne, wyróżnienia, nagrody, itp.) i opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego (prace badawcze, szkolenia, staże, itp.),
 • list motywacyjny,
 • list referencyjny od samodzielnego pracownika naukowego, charakteryzujący sylwetkę kandydata,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków umożliwiających ubieganie się o stypendium NCN.