Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

11.01.2018 r. Spotkanie Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia.

11.01.2018 r. Spotkanie Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia.

W dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w Dziekanacie Wydziału Biologii UJ odbędzie się otwarte spotkanie Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia.

 

 

 

W programie między innymi:

  • uzgodnienie treści dwóch przeźroczy zachęcających studentów do oceny zajęć dydaktycznych
  • dopracowanie „karty realizacji zadań w ramach prac.dypl.”
  • określenie zakresu gromadzonych informacji i wyników analiz dotyczących przebiegu oraz jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.
  • zebranie uwag do nowej strony internetowej Wydziału Biologii

Zapraszamy wszystkich chętnych i angażujących się w sprawy dydaktyczne na naszym Wydziale.