Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20190213

Rejestracja na przedmioty z symbolami WBNZ i WB.INS - I tura

Data: 13.02.2019 - 24.02.2019
Witryna internetowa: www.usosweb.uj.edu.pl
Rejestracja na przedmioty z symbolami WBNZ i WB.INS - I tura

Rejestracje: WBNZ-18/19_I_st (dla studentów studiów pierwszego stopnia) i WBNZ-18/19_II_st (dla studentów studiów drugiego stopnia) na przedmioty odbywające się w roku akademickim 2018/2019 (semestr letni) dla studentów kierunków: Biologia, Ecology and evolution, Zarządzanie zasobami przyrody, Ochrona Środowiska odbędą się w następujących terminach:

 

  • I etap:

od 13.02.2019 r., od godz. 10:00 do 24.02.2019 r. do godz. 23:59 - rejestracja bezpośrednia do grup

  • II etap:

Przed rozpoczęciem rejestracji zostanie ogłoszona lista kursów zawieszonych z powodu niewystarczającej liczby uczestników.

od 27.02.2019 r., od godz. 10:00 do 1.03.2019 r. do godz. 23:59 – rejestracja uzupełniająca – bez możliwości wyrejestrowywania się z przedmiotów.

W razie problemów z hasłem logowania należy zgłosić się do Sekretariatu właściwego dla kierunku.
Szczegółowe instrukcje dla studentów do modułu rejestracji w systemie USOSweb znajdują się w zakładce http://usosownia.uj.edu.pl/node/66

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku konieczne jest podpinanie na bieżąco (tego samego dnia) przez studenta wybranych przedmiotów pod program studiów w systemie USOSweb.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni. Podpisaną przez studenta deklarację przedmiotów należy złożyć we właściwym dla kierunku dziekanacie/sekretariacie ds. studenckich do 12 marca 2019 r.