Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20210614

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr KATARZYNY JANAS

Data: 14.06.2021
Czas rozpoczęcia: 12:15
Miejsce: MS Teams
Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej Pani mgr KATARZYNY JANAS

Kraków, dnia 26.05.2021 r.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 14.06.2021 r. o godzinie 12.15

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr KATARZYNY JANAS

 

pt. „Evolutionary ecology of the carotenoid-based and structural colouration in passerine birds”.

 

Promotor:

Prof. dr hab. Mariusz Cichoń

Zespół Ekologii Populacyjnej

Instytut Nauk o Środowisku

Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Promotor pomocniczy:

Dr hab. Szymon Drobniak

Zespół Ekologii Populacyjnej

Instytut Nauk o Środowisku

Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:

Dr hab. Piotr Minias, prof. UŁ

Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

 

Dr hab. Marta Szulkin, prof. ucz.

Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski

 

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ

 

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panią mgr Renatą Popielą: sekretariat.inos@uj.edu.pl w terminie do dnia 11.06.2021 r.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.