Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20200915

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr ZUZANNY ŚWIĄTEK

Data: 15.09.2020
Czas rozpoczęcia: 12:00
Miejsce: MS Teams

Temat rozprawy: Toxicokinetics and toxicity of zinc nanoparticles in the earthworm Eisenia andrei

Kraków, dnia 02.09.2020 r.

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiadamia,

 

że w dniu 15.09.2020 r. o godzinie 12.00

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr ZUZANNY ŚWIĄTEK

 

pt. „ Toxicokinetics and toxicity of zinc nanoparticles

in the earthworm Eisenia andrei”.

 

Promotor:

Prof. dr hab. Ryszard Laskowski

Instytut Nauk o Środowisku

Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Promotor pomocniczy:

Dr hab. Agnieszka Bednarska

Instytut Nauk o Środowisku

Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Maria Augustyniak

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Wydział Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Prof. José Paulo Filipe Afonso de Sousa

Department of Life Sciences

University of Coimbra

 

/-/ prof. dr hab. Andrzej Kozik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ

 

Obrona odbędzie się w języku angielskim przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panią mgr Renatą Popielą: sekretariat.inos@uj.edu.pl w terminie do dnia 14.09.2020 r.

 

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.