Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

styczeń 2024

20240130
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr JOANNY BARAN

Data: 30.01.2024
Czas rozpoczęcia: 12:15
Obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr JOANNY BARAN

Temat rozprawy: Effects of the reproductive system on the evolution of fitness - related traits in Caenorhabditis elegans under different environmental conditions

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Kraków, dnia 12.12.2023 r.

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia,

 

że w dniu 30.01.2024 r. o godzinie 12.15

 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr JOANNY BARAN

 

pt. „Effects of the reproductive system on the evolution of fitness - related traits in Caenorhabditis elegans under different environmental conditions”.

 

Promotor:

Dr hab. Zofia Prokop

Zespół Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej

Instytut Nauk o Środowisku, Wydział Biologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Piotr Dawidowicz

Instytut Biologii Funkcjonalnej i Ekologii

Wydział Biologii

Uniwersytet Warszawski

 

Dr hab. Szymon Kaczanowski, prof. IBB PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

Wydział Biologii

Uniwersytet Gdański

 

 

Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym tj. przy wykorzystaniu usługi internetowej MS Teams (zgłoszenie chęci udziału do 29.01.2024 r. na mail: tomasz.gaczorek@doctoral.uj.edu.pl) lub bezpośredniej obecności na sali 1.1.1 Instytutu Nauk o Środowisku UJ przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej https://rozprawy-doktorskie.bip.uj.edu.pl/start/-/journal_content/56_INSTANCE_tAB5GL1X6sZA/143381600/154927327

/-/ prof. dr hab. Maria Rąpała-Kozik

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne UJ