Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapytania ofertowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapytania ofertowe w ramach umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-N137/16

Zapytania ofertowe w ramach umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-N137/16

Zapytania ofertowe na udział w modyfikacji i/lub przeprowadzeniu kursów w ramach projektu „Sprostać oczekiwaniom pracodawców! Dostosowanie programów kształcenia kierunków II stopnia UJ: biologia, zarządzanie zasobami przyrody, ecology and evolution, do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego”

Nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.01.00-00-N137/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Kursy:

 1. Odontologia,      formularz oferty
 2. Biol. starzenia-procesy inwolucyjne,       formularz oferty
 3. Problemy żywienia i żywności,       formularz oferty
 4. Antropologia stosowana,       formularz oferty
 5. Statystyczne modelowanie zjawisk biologicznych
 6. Mikrobiologia stosowana
 7. Analiza, modelowanie i raport. danych
 8. Genetyka – praktyczne aspekty
 9. Hydrobiologia,    formularz oferty
 10. Ekosystemy lądowe
 11. Zarządzanie zasobami przyrody
 12. Drobne ssaki - terenowe i lab. met badań,       formularz oferty
 13. Human malaria, from diagnostics to medicine prod.,       formularz oferty
 14. Kultury in vitro i embriologia eksperymentalna roślin,       formularz oferty
 15. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko,       formularz oferty
 16. Bioremediacja gleb i wód,       formularz oferty
 17. Gospodarka wodno-ściekowa,       formularz oferty
 18. Edukacja ekologiczna,       formularz oferty
 19. Biologia łowiecka,       formularz oferty
 20. Biomonitoring ekosystemów wodnych,       formularz oferty
 21. Waloryzacja przyrodnicza,       formularz oferty
 22. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody,       formularz oferty
 23. Metody monitoringu przyrodniczego
 24. Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska,       formularz oferty
 25. Effective research communication,       formularz oferty
 26. Practical aspects of environmental conservation,       formularz oferty
 27. Social and economic aspects of nature conservation
 28. Methods of secondary data analysis
 29. The ecology and conservation of Carnivora,       formularz oferty

 

 

 

Pliki do pobrania
pdf
Zaproszenie do zapytania ofertowego
docx
Załącznik nr 1
docx
Załącznik nr 4