Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archiwum

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Migdałka

Dnia 24 listopada 2015 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Grzegorza Migdałka

Tytuł pracy:
"Population genetic diversity and relationships between two closely related forest violets V. reichenbachiana Jordan ex Bor. and V. rivinianaRchb. (Violaceae) based on nuclear, plastid and AFLP markers"

 

Promotor:
  prof. dr hab. Elżbieta Kuta (Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, UJ) 

Promotor pomocniczy:
  dr Aneta Słomka (Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, UJ) 

Recenzenci:

  prof. dr hab. Krzysztof Spalik (Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, Instytut Botaniki, UW)

  prof. UAM dr hab. Ireneusz J. Odrzykoski (Zakład Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, UAM)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.