Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Migdałka

Dnia 24 listopada 2015 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Grzegorza Migdałka

Tytuł pracy:
"Population genetic diversity and relationships between two closely related forest violets V. reichenbachiana Jordan ex Bor. and V. rivinianaRchb. (Violaceae) based on nuclear, plastid and AFLP markers"

 

Promotor:
  prof. dr hab. Elżbieta Kuta (Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, UJ) 

Promotor pomocniczy:
  dr Aneta Słomka (Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki, UJ) 

Recenzenci:

  prof. dr hab. Krzysztof Spalik (Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji, Instytut Botaniki, UW)

  prof. UAM dr hab. Ireneusz J. Odrzykoski (Zakład Genetyki, Instytut Biologii Eksperymentalnej, UAM)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.