Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archiwum

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Łazarskiego

Dnia 26 stycznia 2016 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Grzegorza Łazarskiego

Tytuł pracy:
"Flora roślin naczyniowych i zagadnienia fitogeograficzne południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich (Wzgórza Chęcińskie, Pasmo Dymińskie)."

 

Promotor:
  prof. dr hab. Maria Zając (Instytut Botaniki, UJ) 

Recenzenci:

  prof. dr hab. Krystyna Towpasz (Instytut Botaniki, UJ)

  prof. UJK, dr hab. Renata Piwowarczyk (Instytut Biologii, UJK, Kielce)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.