Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Grzegorza Łazarskiego

Dnia 26 stycznia 2016 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Grzegorza Łazarskiego

Tytuł pracy:
"Flora roślin naczyniowych i zagadnienia fitogeograficzne południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich (Wzgórza Chęcińskie, Pasmo Dymińskie)."

 

Promotor:
  prof. dr hab. Maria Zając (Instytut Botaniki, UJ) 

Recenzenci:

  prof. dr hab. Krystyna Towpasz (Instytut Botaniki, UJ)

  prof. UJK, dr hab. Renata Piwowarczyk (Instytut Biologii, UJK, Kielce)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.