Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Archiwum

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Kowalczyka

Dnia 13 maja 2016 roku (piątek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Tomasza Kowalczyka

Tytuł pracy:
"Flora roślin naczyniowych i stosunki fitogeograficzne Pogórza Leskiego."

 

Promotor:
  prof. dr hab. Bogdan Zemanek (Instytut Botaniki, UJ) 

Recenzenci:

  prof. dr hab. Adam Zając (Instytut Botaniki, UJ)

  dr hab. Paweł Kwiatkowski (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, UŚ)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.