Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Kowalczyka

Dnia 13 maja 2016 roku (piątek) o godzinie 1200 w sali wykładowej Instytutu Botaniki UJ, przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, II p. Collegium J. Śniadeckiego, odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Tomasza Kowalczyka

Tytuł pracy:
"Flora roślin naczyniowych i stosunki fitogeograficzne Pogórza Leskiego."

 

Promotor:
  prof. dr hab. Bogdan Zemanek (Instytut Botaniki, UJ) 

Recenzenci:

  prof. dr hab. Adam Zając (Instytut Botaniki, UJ)

  dr hab. Paweł Kwiatkowski (Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, UŚ)

Praca doktorska wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w Bibliotece Jagiellońskiej.