Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Komunikaty

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Komunikaty

Bezpieczny Student/Doktorant UJ

· materiały dotyczące psychospołecznych zagadnień związanych z bezpieczeństwem osób studiujących: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/bhk

· wskazówki dotyczące zgłaszania przestępstw w czasie pandemii COVID-19:

dla studentów, doktorantów i pracowników UJ posługujących się językiem polskim: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_bHFKkI5XpNbQ/136167082/145021646

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów oraz sposób rekrutacji uległy zmianie.

O terminach i zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych będziemy informować na stronie internetowej w miarę pojawiających się zatwierdzonych przez Senat UJ niezbędnych w tym zakresie przepisów wewnątrz uczelnianych.

https://science.phd.uj.edu.pl/pl_PL/rekrutacja/rekrutacja-2020/2021