Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

O studiach

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

O studiach

STUDIA III STOPNIA W DZIEDZINIE:

 • NAUKI BIOLOGICZNE,
 • DYSCYPLINIE: BIOLOGIA (w ramach ww. studiów istnieje możliwość wszczęcia przewodu doktorskiego w dyscyplinie: ekologia)
 • Nauki Biologiczne (biologia rozwoju, botanika, biologia środowiskowa)


Ogólna charakterystyka studiów:
Studia są realizowane w systemie 4-letnim, dziennym.

Prace są wykonywane pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutów:

 • Zoologii,
 • Botaniki,
 • Nauk o Środowisku.


Tematyka prac doktorskich dotyczy badań z zakresu:

 • antropologia
 • biologia komórek i tkanek
 • biologia rozwoju i rozrodu
 • endokrynologia
 • faunistyka
 • genetyka i procesy specjacji
 • neurobiologia i immunologia
 • hormonalnie zależne nowotwory
 • ksenoestrogeny a zaburzenia rozrodu

 • cytologia roślin
 • ekologia roślin
 • embriologia klasyczna i eksperymentalna
 • fitogeografia
 • fitosocjologia
 • kultury in vitro tkanek i organów roślinnych
 • lichenologia
 • mikologia
 • paleobotanika
 • taksonomia roślin

 • badania ekosystemów
 • bioróżnorodność
 • ekologia ewolucyjna
 • ekotoksykologia
 • zarządzanie zasobami naturalnymi