Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Regulaminy i uchwały

Web Content Display Web Content Display

Regulaminy i Uchwały

Regulamin studiów doktoranckich

Uchwała Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów „sprawozdań z wykonanych obowiązków doktoranta" oraz spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego obowiązująca uczestników: studiów III stopnia w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplinie biologia; studiów III stopnia w dziedzinie nauki o Ziemi, dyscyplinie geologia; studiów III stopnia w dziedzinie nauki o Ziemi, dyscyplinie geografia.

Zarządzenie nr 94 Rektora UJ z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

Zasady dotyczące uzyskania zezwolenia na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach, tzw. „Wyznaczenia".

Akty prawne - Tok studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 3/2018 Prodziekana Wydziału Biologii UJ z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie: zasad odbywania praktyk zawodowych przez uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Biologii UJ.

Download files
pdf
Uchwała ws. wzorów sprawozdań
pdf
Zasady uzyskanie wyznaczenia