Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Job offers

Web Content Display Web Content Display

Wyniki konkursu na stanowisko magistranta/tki stypendysty w projekcie Sonata Bis 8

Wyniki konkursu na stanowisko magistranta/tki stypendysty w projekcie Sonata Bis 8

Dnia 26.10.2023 roku rozstrzygnięto ogłoszony konkurs na stanowisko magistranta/tki stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki, Sonata Bis 8 „Genomika gradacji - ewolucja neutralna i adaptacyjna u kornika drukarza”, nr. rej. 2018/30/E/NZ8/00105. 

Do konkursu zgłosiła się 1 kandydatka spełniająca warunki formalne.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej trzyosobowa komisja konkursowa zdecydowała o zaakceptowaniu na ww. stanowisko kandydatury: Zuzanny Nowak

Lista rankingowa uwzględniająca zgłoszonych kandydatów:

1. Zuzanna Nowak