Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Job offers

Web Content Display Web Content Display

Job offers

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko doktoranta w IZiBB

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko doktoranta w ramach projektu Opus20: „Molekularne mechanizmy ochronnego wpływu treningu pływackiego na atrofie mięśni szkieletowych i przebieg stwardnienia zanikowego bocznego ALS”
Read More o Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko doktoranta w IZiBB

Konkurs na stanowisko stypendysty(ki) - doktoranta(ki) w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

Doktorant(ka) będzie uczestniczył(a) w pracach badawczych w ramach projektu NCN pt. „WIFSATYNA NOWYM REGULATOREM ROZRODU ŚWIŃ: EKSPRESJA I ROLA W KONTROLI OSI PODWZGÓRZE-PRZYSADKA-JAJNIK W CZASIE CYKLU RUJOWEGO I WCZESNEJ CIĄŻY",
Read More o Konkurs na stanowisko stypendysty(ki) - doktoranta(ki) w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium dla studenta(ki)

Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska stypendystów-studentów w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN) OPUS-14 UMO-2017/27/B/NZ8/00810 “ Związek pomiędzy zmiennością receptorów toll-like a występowaniem zakażeń wywołanych przez pasożytnicze pierwotniaki na przykładzie ptaków wróblowych”
Read More o Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium dla studenta(ki)

Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska stypendystów-studentów

Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska stypendystów-studentów w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN) OPUS-17 UMO-2019/33/B/NZ9/00590 “Czy zmniejszona częstotliwość koszenia może powstrzymywać negatywny wpływ globalnego wzrostu temperatur na cenne zespoły gatunków wilgotnych łąk?”
Read More o Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska stypendystów-studentów

Konkurs na stanowisko doktoranta

Konkurs na stanowisko doktoranta na program kształcenia PhD Programme in Biology Szkoły Doktorskiej SDNŚiP UJ.
Read More o Konkurs na stanowisko doktoranta