Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Contact

Web Content Display Web Content Display

Faculty of Biology

Faculty of Biology
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Phone: 12 664 67 55
12 664 60 47
Faculty of Biology
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
O wydziale

Wydział Biologii UJ rozpoczął działalność w 1951 r. Rozwijające się w jego obrębie nauki przyrodnicze – biologia, geografia i geologia, nauki o środowisku oraz biologia molekularna, która usamodzielniła się w 2002 r., tworząc osobny wydział, ukształtowały się w ciągu wielu wieków historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2017 r. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Nauk Geologicznych z dniem 20 marca 2017 r. utworzyły Wydział Geografii i Geologii.

Obecnie w skład Wydziału Biologii  wchodzą trzy instytuty: Botaniki, Nauk o Środowisku oraz Zoologii i Badań Biomedycznych.

Władze
Vice Dean for Student Affairs dr hab. Anna Pecio
Vice Dean for Financial Affairs prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
Contact Information

wydzial.biologii@uj.edu.pl
www.wb.uj.edu.pl

Address: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Phone: 12 664 67 55
12 664 60 47

Fax: 12 664 69 08