Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Contact

Web Content Display Web Content Display

Faculty of Biology

Faculty of Biology
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
Phone: +48 12 664 67 55
12 664 60 47
Faculty of Biology
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
O wydziale

Wydział Biologii UJ rozpoczął działalność w 1951 r. Rozwijające się w jego obrębie nauki przyrodnicze – biologia, geografia i geologia, nauki o środowisku oraz biologia molekularna, która usamodzielniła się w 2002 r., tworząc osobny wydział, ukształtowały się w ciągu wielu wieków historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2017 r. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Nauk Geologicznych z dniem 20 marca 2017 r. utworzyły Wydział Geografii i Geologii.

Obecnie w skład Wydziału Biologii  wchodzą trzy instytuty: Botaniki, Nauk o Środowisku oraz Zoologii i Badań Biomedycznych.

Faculty Governance
Vice Dean for Student Affairs Dr hab. Joanna Kapusta
Vice Dean Prof. dr hab. Magdalena Chadzińska
Prodziekan ds. ogólnych Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ
Contact Information

wydzial.biologii@uj.edu.pl
www.wb.uj.edu.pl

Address: ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Phone: +48 12 664 67 55
12 664 60 47

Fax: +48 12 664 69 08