Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WZDJK

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Pełnomocnicy Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia: 

 1. Dr hab. Alina Stachurska-Swakoń (Instytut Botaniki) 
 2. Dr hab. Anna Hejmej, prof. UJ (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych) 
 3. Mgr Małgorzata Biel (Instytut Nauk o Środowisku) 

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości kształcenia w składzie: 

 1. Dr hab. Robert Konieczny - przewodniczący (IB UJ) 
 2. Dr hab. Alina Stachurska-Swakoń - pełnomocnik Dziekana WB ds. ewaluacji jakości kształcenia (IB UJ) 
 3. Dr hab. Anna Błasiak - kierownik studiów neurobiologia (IZiBB UJ) 
 4. Dr hab. Wacław Tworzydło - kierownik studiów biologia (IZiBB UJ) 
 5. Dr hab. Agnieszka Nobis – przedstawiciel nauczycieli akademickich (IB UJ) 
 6. Dr hab. Grzegorz Tylko, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli akademickich (IZiBB UJ) 
 7. Prof. dr hab. Joanna Rutkowska - przedstawiciel nauczycieli akademickich (INoŚ UJ) 
 8. Prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim – interesariusz zewnętrzny (IF PAN) 
 9. Mgr Wieńczysław Dębiński - interesariusz zewnętrzny (Content Plus) 
 10. mgr Filip Karpowicz – przedstawiciel doktorantów (UJ) 
 11. Olga Kozioł - przedstawiciel studentów (biologia UJ) 
 12. dr hab. Małgorzata Przybyło, prof. UJ

Osoby spoza zespołu: 

 1. Dr hab. Janusz Fyda, prof. UJ – Prodziekan ds. ogólnych (INoŚ UJ) 
 2. Dr hab. Joanna Kapusta – Prodziekan ds. studenckich (INoŚ UJ) 
 3. Dr hab. Anna Ptak, prof. UJ - Dyrektor ds. dydaktycznych (IZiBB UJ) 
 4. Dr hab. Halina Ślesak - Dyrektor ds. dydaktycznych (IB UJ) 
 5. Dr hab. Wojciech Fiałkowski - kierownik studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach: Zarządzanie zasobami przyrody, Ecology and Evolution, Environmental Protection and Management.
 6. Dr Robert Czuchnowski, prof. UJ (Wydziałowe Centrum Dydaktyki UJ) 
Pliki do pobrania
docx
Wzór rocznego raportu z przeglądu programu kształcenia na Wydziale Biologii UJ