Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Modernizacja infrastruktury

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) dla wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013

 

Wynikiem realizacji projektu będzie modernizacja pracowni studenckich I stopnia, zintegrowana z wymogami nowych programów studiów wprowadzanymi obecnie na Wydziałach przyrodniczych UJ, zgodnie ze standardami nauczania wynikającymi z Deklaracji Bolońskiej. Beneficjentami przedsięwzięcia będą studenci kierunków: chemia, ochrona środowiska, zaawansowane materiały i nanotechnologia, biologia, geografia, geologia, biologia i geologia o specjalności ochrona przyrody, biologia, neurobiologia, astronomia, biofizyka, biofizyka o specjalności fizyka medyczna i biofizyka molekularna, fizyka, informatyka, biotechnologia oraz uczestnicy studiów matematyczno-przyrodniczych i biologiczno-geograficznych. Planowany zakup nowoczesnej infrastruktury spowoduje istotne wzbogacenie oferty dydaktycznej Wydziałów oraz podniesienie atrakcyjności studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ, co stanowi jeden z długofalowych celów ich strategii edukacyjnej i badawczo-rozwojowej. Znaczące zwiększenie zainteresowania studiami na tych kierunkach jest również jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Edukacji.

Informacje o realizacji projektu na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi

Więcej informacji na stronie projektu:

http://www.fais.uj.edu.pl/projekty/infrastruktura-dydaktyczna

 

Przykładowe opisy pracowni i fotografie zakupionego sprzętu na Wydziale BiNoZ UJ:

Zadanie 1 - modernizacja pracowni bioarcheologii

Zadanie 3 - modernizacja pracowni technik entomologicznych i mikropreparacyjnych

Zadanie 4 - modernizacja pracowni komputerowej IZ

Zadanie 5 - modernizacja pracowni ekologii fizjologicznej i fizjologii zwierząt

Zadanie 6 - modernizacja pracowni komputerowej INoŚ

Zadanie 7 - modernizacja pracowni botanicznej

Zadanie 10 - modernizacja pracowni genetyczno-molekularnej IB

Zadanie 14 - modernizacja pracowni GIS