Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Do pobrania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Do pobrania

Pliki do pobrania
docx
Sprawozdanie z wykonanych obowiązków doktoranta
docx
Wniosek o przedłużenie studiów ze względów naukowych
docx
Wniosek o przedłużenie studiów ze względów zdrowotnych
docx
Wniosek o przedłużenie studiów ze względu na urlop macierzyński
docx
Wniosek o przedłużenie studiów ze względu na opiekę nad dzieckiem
docx
Wniosek o przedłużenie studiów ze względu na opiekę nad chorym członkiem rodziny
docx
Zgoda/Oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy co najmniej doktora habilitowanego