Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia i pomoc materialna

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia i pomoc materialna

 • UCHWAŁA w sprawie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom Wydziału Biologii UJ. Obowiązuje od 1 października 2018

  ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UJ Z 27 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

 • UCHWAŁA w sprawie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom Wydziału BiNoZ UJ. Obowiązuje od 1 października 2017
 • UCHWAŁA Rady Wydziału BiNoZ UJ z dnia 23 lutego 2010 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom Wydziału BiNoZ UJ.
 • Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

 • UCHWAŁA Rady Wydziału w sprawie zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o przyznawanie zwiększeń stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Biologii UJ. Obowiązuje od 1 października 2018

  ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UJ Z 27 CZERWCA 2018 ROKU w sprawie regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jagiellońskim

  UCHWAŁA Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o przyznawanie zwiększeń stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Obowiązuje od 1 października 2017
 • UCHWAŁA nr 1/2012 Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 20 marca 2012 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie zatwierdzenia zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o przyznawanie zwiększeń stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ
 • Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 czerwca 2015 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

 • UCHWAŁA Rady Wydziału BiNoZ UJ z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Obowiązuje od 1 października 2017
 • UCHWAŁA Rady Wydziału BiNoZ UJ z dnia 23 lutego 2010 r. z póź. zmianami w sprawie zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ.
 • Zarządzenie nr 111 Rektora UJ z 30 października 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 92 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 września 2014 roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej
 • Zarządzenie nr 92 Rektora UJ z 22 września 2014 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej

 • Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Zarządzenie nr 93 Rektora UJ z 28 sierpnia 2015 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania doktorantom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1499)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1304)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 688)
 • Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich
 • Zarządzenie nr 66 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnionych do ubiegania się o umorzenie 20% kredytu