Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie zdrowotne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, a którzy nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię.

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • ważna legitymacja.

Doktoranci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • aktualny paszport,

 • zaświadczenie o polskim pochodzeniu,

 • ważna legitymacja,

 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Batorego 24) o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

 • karta mieszkańca DS lub dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Krakowa.

Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty współmałżonka,

 • akt małżeństwa,

 • akt urodzenia dziecka,

 • PESEL dziecka.

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Ubezpieczenia zdrowotne dla doktorantów prowadzone są przez Sekcję ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów, ul. Straszewskiego 25 pok. 3 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej.

Katarzyna Woźnica-Hofman
tel.          (+48 12) 663 15 25
e-mail:      katarzyna.woznica-hofman@uj.edu.pl

 

http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/ubezpieczenia