Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowe centrum dydaktyki

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowe Centrum Dydaktyki

Kształcenie pedagogiczne

Studenci, którzy przygotowują się do zawodu nauczyciela odbywają szkolenie pedagogiczne, obejmujące dydaktykę szczegółową oraz szkolenie psychologiczno-pedagogiczne.

Zajęcia z podstaw dydaktyki oraz dydaktyki szczegółowej (biologii w szkole podstawowej i liceum oraz przyrody w szkole podstawowej) realizowane są w Wydziałowym Centrum Dydaktyki.

Adres:

Wydziałowe Centrum
Ul. Gronostajowa 9, p.0.88
Tel. 12 664 50 37, 12 664 50 35

Zajęcia z psychologii i pedagogiki oraz komunikacji - emisji głosu realizowane są w Studium Pedagogicznym UJ http://www.sp.uj.edu.pl/

Zaświadczenie uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela biologii oraz przyrody wystawiane jest w Studium Pedagogicznym UJ, po ukończeniu studiów (otrzymaniu dyplomu) oraz szkolenia pedagogicznego.

Zespół ds. Dydaktyki Biologii, powołany w 1992 roku, został z czasem przekształcony w Pracownię Dydaktyki Biologii, której kierownictwo objęła dr Halina Wojciechowska, a w 2010 roku w Wydziałowe Centrum Dydaktyki. Zadaniem Centrum jest przygotowanie studentów biologii do nauczania biologii i  przyrody w szkołach. Wydziałowe Centrum Dydaktyki włącza się ponadto w organizację etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej oraz w działalność Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, a także współpracę ze szkołami.

PROJEKTY:

„Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” – realizowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020. „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce (dr Robert Czuchnowski – koordynator obszaru BIOLOGIA Małopolskiej Chmury Edukacyjnej).

http://e-chmura.malopolska.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z programami kształcenia pedagogicznego realizowanego przez Wydziałowe Centrum Dydaktyki. Po ukończeniu bloku dydaktycznego można uzyskać uprawnienia zawodowe do nauczania biologii we wszystkich typach szkół oraz przyrody w szkole podstawowej. Mają Państwo do wyboru 2 warianty toku kształcenia w ramach dydaktyki szczegółowej, uprawniające do nauczania samej biologii lub biologii i przyrody.

Studenci , którzy rozpoczęli przygotowanie pedagogiczne przed rokiem akademickim 2020/2021 realizują program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Natomiast studenci rozpoczynający przygotowanie pedagogiczne od roku akademickiego 2020/2021 realizują nowy program, dostosowany do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zajęcia obejmują wykłady (prowadzone przez dr Lucynę Paul), ćwiczenia przygotowujące do organizacji lekcji w klasie i w terenie (prowadzone przez dr. Roberta Czuchnowskiego prof. UJ i dr Lucynę Paul) oraz różne formy praktyki w szkołach (szkoła podstawowa, liceum).

Punkty ECTS z dydaktyki szczegółowej nie są wliczane do limitu 180 punktów wymaganych do zaliczenia studiów I stopnia i 120 punktów dla studiów II stopnia, ale mieszczą się w puli punktów dodatkowych (po 30 ECTS na studiach I i II stopnia).

Dodatkowo należy zaplanować kształcenie pedagogiczno-psychologiczne realizowane w Studium Pedagogicznym UJ http://www.sp.uj.edu.pl/, za które również otrzymują Państwo punkty ECTS. W uzasadnionych przypadkach mogą one być rozliczane jako punkty za tzw. przedmioty ogólnouczelniane/ humanistyczne

Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami zapraszamy w godzinach dyżurów do Wydziałowego Centrum Dydaktyki.

 

Do pobrania:

Program kształcenia dla rozpoczynających przygotowanie pedagogiczne przed rokiem 2020/2021

Program kształcenia dla rozpoczynających przygotowanie pedagogiczne od roku 2020/2021

 

dr Robert Czuchnowski prof. UJ, dr Lucyna Paul

Robert Czuchnowski, dr, profesor uczelni
Specjalność: biologia, dydaktyka biologii i przyrody
Zainteresowania badawcze: nauczanie biologii i przyrody, e-learning oraz metody aktywizujące w nauczaniu, wsparcie procesów edukacyjnych technologiami ICT, biologia ptaków.
adres: Gronostajowa 9
tel: 12 664 50 35
e-mail: robert.czuchnowski@uj.edu.pl

Lucyna Paul, dr, starszy wykładowca
Specjalność: biologia, dydaktyka biologii i przyrody
Zainteresowania badawcze: nauczanie biologii i przyrody, metody aktywizujące, neurodydaktyka.
adres: Gronostajowa 9
tel: 12 664 50 37
e-mail: lucyna.baluszynska@uj.edu.pl

 

 • Szpilska A., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H. 2000. „Poznajemy tajemnice przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Andryjańska A., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H. 2000. „Zbiór zadań i pytań z przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 • Marciniec I., Kluz Z., Poźniczek M.M., Wojciechowska H. 2002. „Zeszyt ćwiczeń z przyrody". Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • Wojciechowska H. 2003. „Len odkrywany na nowo". EKOŚWIAT, listopad 2003
 • Wojciechowska H. 2003. „Jak jeść aby schudnąć, jak jeść aby nie tyć, czyli metoda Montignaca". EKOŚWIAT, grudzień 2003.
 • Bałuszyńska L. 2010. „Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży a nowa podstawa programowa". Edukacja Środowiskowa w Społeczeństwie Wiedzy, Warszawa 2010.
 • Czuchnowski R. 2015. „Dobre praktyki i wyzwania przy realizacji zajęć on-line z biologii w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna". W: Pamuła-Behrens M.(red.) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Projekt Systemowy Województwa Małopolskiego. Tom II – Małopolska Chmura Edukacyjna – nowe trendy i dobre praktyki nauczania. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2015.
 • Czuchnowski R., Paul L. 2019. Nauczanie przez dociekanie naukowe w zapisach nowej podstawy programowej biologii dla liceum i technikum. Hejnał oświatowy 8-9/185/2019: 16-18.
 • Czuchnowski R. 2020. Strategia nauczania przez dociekanie naukowe w przedmiotach przyrodniczych. Hejnał oświatowy3/191/2020: 24-26.

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ, p. 0.88

 • Semestr zimowy:

Środa, godz. 14.00 do 15.00 - dr Robert Czuchnowski, prof. UJ

Czwartek, godz. 12.00 do 13.00 - dr Lucyna Paul

 • Semestr letni:

Środa, godz. 14.00 do 15.00 - dr Robert Czuchnowski, prof. UJ

Czwartek, godz. 11.30 do 12.30 - dr Lucyna Paul

Kursy dokształcające dla nauczycieli oraz amatorów botaniki i mykologii organizowane przez Instytut Botaniki UJ:
 • Warsztaty terenowe z botaniki
Kraków, 22 kwietnia, 27 maja, 24 czerwca 2023
 • Biologia i przyroda w szkole – warsztaty dla nauczycieli
Kraków, 15-17 września 2023
 • Porosty – warsztaty terenowe
Stacja Górska Wydziału Biologii UJ w Ochotnicy Górnej, 22-24 września 2023
 • Grzyby – warsztaty terenowe

Stacja Górska Wydziału Biologii UJ w Ochotnicy Górnej, 8-10 września 2023


Szczegółowe informacje: https://ib.uj.edu.pl/studia/kursy-doksztalcajac