Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja zajęć w semestrze letnim 2020/21

Realizacja zajęć w semestrze letnim 2020/21
Szanowni Państwo,

 

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 zajęcia dla studentów wszystkich lat i wszystkich kierunków Wydziału Biologii realizowane będą w trybie zdalnym z uwzględnieniem trybu stacjonarnego, co oznacza, że wszystkie wykłady, seminaria, konwersatoria oraz część teoretyczna ćwiczeń odbywać się będą wyłącznie w sposób zdalny z wykorzystaniem technologii informatycznych. Część praktyczna niektórych zajęć realizowana będzie sposób stacjonarny w salach uczelni lub w terenie (lista kursów, których część zajęć realizowana będzie w sposób stacjonarny poniżej).

Dokładne dane dotyczące organizacji zajęć zostaną w najbliższym czasie umieszczone w systemie USOSweb w sylabusie każdego kursu przy "typie zajęć" w zakładce "Akcje - szczegóły" w polu "Uwagi".

Obecnie trwają prace nad harmonogramem zajęć dla poszczególnych lat. Harmonogramy zajęć zostaną umieszczone na stronach kierunków najpóźniej do końca stycznia 2021.

Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim odbędzie się w terminach:

 • I tura: 13.02.2021 – 24.02.2021
 • II tura: 27.02.2021 – 28.02.2021.

Planowane zajęcia stacjonarne uwzględniać będą sytuację epidemiczną w kraju oraz zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego i będą realizowane w grupach dostosowanych do wielkości pomieszczeń. Studenci i Prowadzący zajęcia podczas przebywania w budynkach Wydziału Biologii mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Należy również zachowywać dystans i reżim sanitarny, a po wejściu do budynków należy obowiązkowo dezynfekować ręce.

 

Z poważaniem,

 • Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Joanna Kapusta

 • Kierownicy studiów

dr hab. Anna Błasiak

dr hab. Wojciech Fiałkowski

dr hab. Wacław Tworzydło, prof. UJ

Zajęcia odbywające się w trybie stacjonarnym

Kierunek:  Biologia

 1. WBNZ-447 i WBl-IZ-NE/081 - Chemia ogólna i nieorganiczna, O – część ćwiczeń
 2. WBNZ-725 - Biochemia, O – część ćwiczeń
 3. WBNZ-913 - Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów, O – część ćwiczeń
 4. WBNZ-918 - Botanika –zajęcia terenowe, O- zajęcia terenowe
 5. WBNZ-922 - Zoologia – kręgowce, O – część ćwiczeń
 6. WBNZ-923 - Zoologia - zajęcia terenowe – kręgowce, O - zajęcia terenowe
 7. WBNZ-924 - Zoologia - zajęcia terenowe – bezkręgowce, O - zajęcia terenowe
 8. WBNZ-930- Flora i fauna Polski, O – zajęcia terenowe
 9. WBNZ-934 - Waloryzacja przyrodnicza, O - zajęcia terenowe
 10. WBNZ-935- Metody laboratoryjne w badaniach genetycznych I, O – część ćwiczeń
 11. WBNZ-971 - Fizjologia roślin, O – część ćwiczeń
 12. WBNZ-992 - Techniki i metody stosowane w naukach biologicznych, 0 – część ćwiczeń
 13. WBNZ-979-IK - Genetyka ilościowa, O –  ćwiczenia
 14. WBNZ-978-IK - Ekologia z elementami ochrony przyrody i środowiska, O – ćwiczenia i zajęcia terenowe
 15. WBNZ-7 - Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych - pracownia, F –część ćwiczeń
 16. WBNZ-209 - Oznaczanie kręgowców, F - część ćwiczeń
 17. WBNZ-214 - Podstawy mikroskopowania, F - część ćwiczeń
 18. WBNZ-226 - Roślina a środowisko, F- zajęcia terenowe
 19. WBNZ-253 - Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt, F – część ćwiczeń
 20. WBNZ-309 - Drobne ssaki – terenowe i laboratoryjne metody badań, F – część ćwiczeń + zajęcia terenowe
 21. WBNZ-312 - Ekologia zapylania kwiatów, F – ćwiczenia
 22. WBNZ-372 - Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych, F – część ćwiczeń
 23. WBNZ-373 - Biologia rozrodu ssaków, F – część ćwiczeń
 24. WBNZ-419 - Entomologia ogólna, F - zajęcia terenowe
 25. WBNZ-467 - Hodowla tkanek – zastosowanie w badaniach naukowych, F - część ćwiczeń
 26. WBNZ-495 - Analiza instrumentalna komórki, F  – część ćwiczeń
 27. WBNZ-513 - Paleobiologia, F – część ćwiczeń + zajęcia terenowe
 28. WBNZ-629 - Mikroskopia elektronowa – zastosowanie, F – część ćwiczeń
 29. WBNZ-688 - Ekologia zbiorowisk roślinnych, F- zajęcia terenowe
 30. WBNZ-712 - Biologia łowiecka – podstawy gospodarowania i ochrony populacji , F – zajęcia terenowe
 31. WBNZ-715 - Grzyby i porosty, F -zajęcia terenowe
 32. WBNZ-717 - Rośliny zarodnikowe, F - zajęcia terenowe
 33. WBNZ-730 - Praktyka badań naukowych, F – ćwiczenia+ konwersatorium
 34. WBNZ-731 - Kultury In vitro i eksperymentalna embriologia roślin, F –część ćwiczeń
 35. WBNZ-734 - Ekologia przemysłowa, F – ćwiczenia w terenie
 36. WBNZ-735 - Ptaki – identyfikacja w terenie, F - zajęcia terenowe
 37. WBNZ-739 - Endokrynologia ogólna, F – część ćwiczeń
 38. WBNZ-810 - Fotografia przyrodnicza, F - zajęcia terenowe
 39. WBNZ-847 - Zarządzanie zasobami przyrody, F - zajęcia terenowe
 40. WBNZ-850 - Tropical ecology-field course, F – (kurs wyjazdowy)
 41. WBNZ-860 - Entomologia sądowa, F – część ćwiczeń
 42. WBNZ-873 - Grzyby w biotechnologii i medycynie, F – część ćwiczeń
 43. WBNZ-876 - Ecology of Invertebrates, F – zajęcia terenowe
 44. WBNZ-891 - Biologiczne metody oczyszczania ścieków, F - zajęcia terenowe
 45. WBNZ-900 - Karpaty Polskie – roślinność i jej ochrona, F - zajęcia terenowe
 46. WBNZ-904 - Praktikum z embriologii roślin, F – część zajęć terenowe
 47. WBNZ-916 - Pierwotniaki i bezkręgowce o znaczeniu medycznym i gospodarczym, F – część ćwiczeń
 48. WBNZ-969 - Molekularna filogenetyka roślin, F – część ćwiczeń
 49. WBNZ-976 - Genetyka – praktyczne aspekty, F – ćwiczenia
 50. WBNZ-977 - Mikrobiologia stosowana, F – ćwiczenia
 51. WBNZ-982 - Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie, F – część ćwiczeń i zajęć terenowych
 52. WBNZ-995 - Ewolucja w laboratorium, F – ćwiczenia
 53. WBNZ-PROJEKT1-IK - Projekt – zajęcia projektowe dla ścieżki indywidualnego kształcenia
 54. Phylogenetics and systematics: topice about theory and practice, F – część ćwiczeń
 55. WBNZ-931 Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system

 

Kierunek: Neurobiologia – kursy obowiązkowe

 1. WBl-IZ-NE/030 - Techniki neuroanatomiczne, O – część ćwiczeń
 2. WBl-IZ-NE/016 - Ogólna fizjologia zwierząt, O – część ćwiczeń
 3. WBl-IZ-NE/039 - Techniki mikroskopowe w neurobiologii, - część ćwiczeń
 4. WBl-IZ-NE/094 - Wybrane techniki inżynierii komórkowej i tkankowej w neurobiologii, -ćwiczenia
 5. WBl-IZ-NE/102 - Licencjacki projekt badawczy

 

Kierunki: Ecology and Evolution / Environmental Protection and Management

 1. WB.INS.E-49 - Ecosystem ecology – O – część ćwiczeń I zajęć terenowych
 2. WB.INS.P-32/2 - Avian ecology and conservation – O, część ćwiczeń i zajęcia terenowe
 3. WB.INS-10/4 - Master project in ecology, O – część ćwiczeń
 4. WB.INS.P-45/2 - Master project in environmental protection and mangement, O – część ćwiczeń
 5. WB.INS.P-34 - Applications of GIS, F – część ćwiczeń + zajęcia terenowe
 6. WB.INS.P-35 - Aquatic ecosystems – structure and function, F – część ćwiczeń i zajęć terenowych
 7. WB.INS-30/2 - Practical aspects of environment at conservation – part 2, F – zajęcia terenowe