Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawnictwa

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawnictwa

Instytut Botaniki

„Prace Botaniczne – Botanical Papers"

Redaktor: prof. dr hab. Adam Zając
ul. Kopernika 27, 31-501 Kraków
tel.: 012 663 37 01, 012 422 22 96,
e-mail: adam.zajac@uj.edu.pl

Od 1973 r. w serii „Zeszyty Naukowe UJ" ukazywały się „Prace Botaniczne" („Folia Botanica"). W 1998 r. czasopismo zostało wyłączone z serii „Zeszyty Na- ukowe UJ" i wychodzi jako „Prace Botaniczne – Botanical Papers". Wydawnictwo publikuje oryginalne monografie naukowe. Ponadto nakładem Instytutu ukazują się od 1997 r. nieseryjne monografie tak- sonomiczne i atlasy kartografii florystycznej. Poza seriami wydawniczymi wydawane są także skrypty i materiały konferencyjne.

„Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica"

Redaktor: prof. dr hab. Andrzej Joachimiak ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
tel.: 012 664 60 35,
e-mail: a.joachimiak@uj.edu.pl

Założony w 1958 r. organ Komisji Biologicznej Oddziału Krakowskiego PAN. Czasopismo ukazuje się w języku angielskim, a komitet redakcyjny ma międzynaro- dowy charakter. „Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica" jest jednym z nielicz- nych polskich periodyków naukowych znajdujących się na „liście filadelfijskiej".

„Index seminum”

 Ogród Botaniczny wydaje od 1806 r. (z krótkimi przerwami) katalogi nasion, dla prowadzenia międzynarodowej wymiany materiału roślinnego, obecnie co dwa lata pt. Index seminum quae Hortus Botanicus Universitatis Jagellonicae Cracoviensis pro mutua commutatione offert.


Sprzedaż wydawnictw (także z wysyłką):
mgr Lilianna Żwirecka
pok. 24, ul. Kopernika 27
tel.: 012 663 36 46, fax: 012 423 09 49,
e-mail: Lilianna.zwirecka@uj.edu.pl

Instytut Nauk o Środowisku

"Acta Protozoologica"

Redaktor naczelny: dr hab. Krzysztof Wiąckowski
Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel.: 012 664 51 80,
e-mail: k.wiackowski@uj.edu.pl